Miljösamverkan

Miljösamverkan är ett antal samverkansorgan som syftar till att effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. Denna webbplats är övergripande för miljösamverkan runt om i landet och samlar miljösamverkansarbetet där flera olika aktörer är inblandade.

 

 

På kartan till höger hittar du alla miljösamverkan runt om i landet och länkar till deras webbplatser. 

Observera att Miljösamverkan Västernorrland och Miljösamverkan Västerbotten är vilande och i dagsläget inte bedriver någon verksamhet.

Ytterligare ett samverkansorgan är Miljösamverkan Sverige, där aktörer från hela landet deltar.

  Miljösamverkan Halland Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Miljösamverkan f Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Sydost Miljösamverkan Östergötland, MÖTA Miljösamverkan Värmland Miljösamverkan Södermanland Miljösamverkan Stockholms län Miljösamverkan Västernorrland Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Norrbotten Miljösamverkan Skåne

 

 

 

 Summary Links