Publikationer på gång

Nedan listar vi publikationer som håller på att arbetas fram inom olika miljösamverkan.

ÄmnePublikationstyp Miljösamverkan
​Nedskräpning​Handläggarstöd
- klart hösten 2019 
​Jönköpings län
​Animaliska biprodukter​Handläggarstöd
- klart hösten 2019 
​Jönköpings län
​Idrottsanläggningar och gymHandläggarstöd med checklistor och slutrapport från tillsynsprojekt
- Slutrapport klar februari 2020
​​Jönköpings län
Medelstora förbränningsanläggningar (1-50 MW)Handläggarstöd ​​med checklistor och slutrapport från tillsynsprojekt
- Slutrapport klar februari 2020
​Jönköpings län
Kemikaliesmart förskola​Lansering av webbsida
- klar november 2018 
​Skåne
​Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning​Instruktion för inspektörer, checklista, info till VU
- klart januari 2019
​Skåne
​Spåra fusket

​Checklista
- klar september 2018

​Skåne
​Bedömningsgrunder för utdömande av lokaler och bostäder​Handläggarstöd
- klart juni 2019
​Skåne
​Konstgräs och gummibaserade lekytor​Lista för inventering
 - pågående 
​Skåne
Anläggande av nya bad​Checklista
- pågående 2019
​​Stockholms län
​Samverkan miljökontor och räddningstjänstChecklista
- pågående 2019
​​Stockholms län
​Tillsyn på mindre lantbruk

​Handläggarstöd
- klart oktober 2019

​Västra Götaland och Halland
​Spårbarhet av livsmedel i flera steg​Handläggarstöd
- klart 2018
​Västra Götaland och Halland
Effektiv bostadstillsyn​Handläggarstöd
- klart 2019
​​Västra Götaland och Halland
​Buller och ljudnivåmätningar​Aktualitetsgranskning av vissa befintliga verktygslådor
- klart 2019
​Västra Götaland och Halland
​Tillsyn på dagvattenanläggningar​Handläggarstöd
- klart 2019
​​Västra Götaland och Halland
​Planerad strandskyddstillsyn​Handläggarstöd
- klart 2019
​​​Västra Götaland och Halland
MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet​Uppdatera befintlig webbsida om MKN vatten eller bygga ny
- klart första halvåret 2019  
​Sverige
​Ekologisk kompensation

​Handläggarstöd
- klart juni 2019

​Sverige