Publikationer på gång

Nedan listar vi publikationer som håller på att arbetas fram inom olika miljösamverkan.

ÄmnePublikationstyp Miljösamverkan
Tillsyn av flerbostadshus

Handläggarstöd med checklistor och tillsynskampanj. 
- Slutrapport från tillsynen klar februari 2021

​Jönköpings län
​Tillsyn verksamheter som påverkar vattenförekomster

Handläggarstöd med checklistor och tillsynskampanj.
- Slutrapport från tillsynen klar februari 2021

​Jönköpings län
​Avloppsreningsverk 200-2000 pe

​Handläggarstöd
- klart hösten 2020

​Jönköpings län
​Fukt och mögel i byggnader​Handläggarstöd
- klart hösten 2020
​Jönköpings län
Gemensam taxa

​Handläggarstöd
- klart juni 2021

​Jönköpings län
​Egenkontroll lantbruk

Slutrapport
- januari 2020

​MÖTA
​Tillsyn av gummigranulat i fotbollsplanerSlutrapport
- januari 2020
​MÖTA
​Tillsyn av fritidsbåtshamnar och båtuppställningsplatser​​Slutrapport
- januari 2020
​MÖTA
​Uppdatering av cisternbroschyrerSlutrapport
- januari 2020
​MÖTA
​Gemensamma bedömningsgrunder vid avloppstillsyn​​Slutrapport
- januari 2020
​MÖTA
​Gemensam provtagningsplan för livsmedelskontrollen i ÖstergötlandSlutrapport
- januari 2020
​MÖTA
Kemikaliesmart förskola​Lansering av webbsida
- klar november 2018 
​Skåne
​Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning​Instruktion för inspektörer, checklista, info till VU
- klart januari 2019
​Skåne
​Spåra fusket

​Checklista
- klar september 2018

​Skåne
​Bedömningsgrunder för utdömande av lokaler och bostäder​Handläggarstöd
- klart juni 2019
​Skåne
​Konstgräs och gummibaserade lekytor​Lista för inventering
 - pågående 
​Skåne
​Samverkan miljökontor och räddningstjänstChecklista
- pågående 2019
​​Stockholms län
Bassängnätverket

Handläggarstöd för att utreda förekomst av legionella i bassängbad mm.
- pågående 2019

​Stockholms län
​Dricksvatten Checklista för kontroll av rutiner och hygien, distributionsnätet för dricksvatten
- pågående 2019
​Stockholms län
​​Ansvarsutredningar inom förorenade områden​​Lathund som underlätter vid ansvarsutredningar
- pågående 2019
​Sydost
​Spårbarhet av livsmedel i flera steg​Handläggarstöd
- klart 2020
​Västra Götaland och Halland
​Behovsutredningar​​Västra Götaland och Halland
​Samverkan kring förorenade område​​Västra Götaland och Halland
​Oljeavskiljare tillsyn och bedömning​​Västra Götaland och Halland
Checklistor i NikITa​Checklistor
- klart juni 2020
​Sverige
Invasiva arter

​Handläggarstöd
- klart juni 2020

​Sverige
​Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk​Handläggarstöd
- slutversion klar december 2020 
​Sverige
​Rimlig egenkontroll vattenkraftverk​Handläggarstöd
- klart oktober 2020
​Sverige

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Uppdaterat handläggarstöd
- klart juni 2020
Sverige