Förslag till handläggningsrutiner av rivningslov och rivningsanmälan

Omslag utvärdering
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
38
En utvärdering med förslag till handläggningsrutiner av rivningslov och rivningsanmälan och utvärdering av projekt rivningsavfall. Utvärderingen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om rivningsavfall på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.