Checklista - kontrollrond skolor

Omslag checklista
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
38
En checklista för kontrollrond inom skola och förskola. Checklistan gäller för miljö, hälsa och säkerhet, inklusive arbetsmiljö och allergifrågor.

Checklistan är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Första utgåva: oktober 2004, reviderad juli 2005 och september 2006.
Kommentar:
Läs mer om inomhusmiljö, skolor och förskolor på Västra Götalands webbplats.