Bygglovs- och plangranskning

Rapportomslag manual
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
60
En manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning. Rapporten ska vara ett stöd (checklista) för den enskilde miljöhandläggaren vid granskning av underlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Skåne.
Kommentar:
Läs mer om bygglovs- och plangranskning på Miljösamverkan Skånes webbplats.