Flödesschema vid miljöbrott

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
19
Ett flödesschema vid miljöbrott - Vem gör vad i en
miljöbrottsutredning. Syftet med flödesschemat är att förtydliga ärendegången vid miljöbrott. Publikationen är ursprungligen framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län år 2011.

Flödesschemat har uppdaterats och en ny version, daterad 2018-01-25, har lagts ut nedan.
Kommentar: