Förbränning - Tillsyn

Omslag Förbränning - Tillsyn
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
96
En rapport om samsyn för tillsyn av stora förbränningsanläggningar och anläggningar som förbränner avfall. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sveriges webbplats.