Förorenad mark

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
67
Kommunerna har tillsynsansvaret över sina pågående verksamheter vilket inkluderar tillsynen av förorenade områden. I det aktuella projektet har material, i form av mallar, checklistor etc, tagits fram som ska hjälpa kommunerna att på ett så effektivt sätt som möjligt inventera sina pågående tillsynsobjekt.
Kommentar:
Läs mer om förorenad mark på Miljösamverkan Skånes webbplats.