Handläggarstöd PCB

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
22
En rapport med uppdatering av handläggarstöd för PCB (polyklorerade bifenyler). Handläggarstödet är tänkt som en hjälp för kommunens miljökontor i arbetet med tolkning av PCB-förordningen och innehåller frågor & svar, informationsmaterial, beslutsmallar, checklistor och inspektionsprotokoll. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Skåne.
Kommentar:
Läs mer om PCB handläggarstöd på Miljösamverkan Skånes webbplats.