Handledning för täkttillsyn

Omslag Handledning för täkttillsyn
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
136
Handledning för täkttillsyn framtagen av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp täkttillsyn 2010-2011. Handledningen är ett redskap för tillsyn enligt miljöbalken av täkter. Det gäller lösmate-rialtäkter såväl som bergtäkter och tillståndspliktiga täkter såväl som övriga.
Kommentar:
Mer information och bilagor till handledning för täkttillsyn finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.