Handledning tillsyn inomhusbad

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
28
En handledning om tillsyn av badanläggningar. Tillsynen ska omfatta egenkontroll, bassängdrift, hygien, smittspridning, lokalunderhåll, inomhusklimat, kemikalie- och avfallshantering, samt energianvändning. Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Värmland genom projektgruppen för tillsyn badanläggningar.
Kommentar:
Läs mer om badvatten på Miljösamverkan Värmlands webbplats.