Optimal tillsynsplan - slutrapport

Rapportomslag Optimal tillsynsplan
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
49
En slutrapport som beskriver upplägg och resultat för projektet Optimal tillsynsplan. Projektets mål var att ta fram en rubrikmall för tillsynsplan anpassad för länsstyrelsernas verksamhet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om optimal tillsynsplan på Miljösamverkan Sveriges webbplats.