Reach fortsatt arbete

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
50
Det övergripande målet för projektet var att öka kunskapen om de nya reglerna på kemikalieområdet, framförallt om Reach men även om CLP-förordningen, hos tillsynsmyndigheter och företag.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Skåne.
Kommentar:
Läs mer om Reach, fortsatt arbete, på Miljösamverkan Skånes webbplats.