Tillsyn jordbruksföretag

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
52
Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Skåne och behandlar tillsyn av jordbruksföretag med avseende på växtnäringsläckage.
Kommentar:
Läs mer om tillsyn av jordbruksföretag på Miljösamverkan Skånes webbplats.