Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter

Omslag utvärdering av projekt informationsmaterial vattenverksamheter
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
12
En utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter - en informationskampanj om vattenverksamheter riktad till maskinentreprenörer inom grävning, muddring och utfyllnad. Utvärderingen är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om projekt Informationsmaterial vattenverksamheter på Miljösamverkan Sveriges webbplats.