Värmepumpar - handläggarstöd

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Ett handläggarstöd med längemensamma riktlinjer för handläggning av värmepumpsärenden. Stödet innehåller information, bedömningsgrunder och hänvisningar till relevant lagstiftning. Tyngdpunkten ligger på de vanligaste systemen, bergvärme och ytjordvärme. Handläggarstödet är framtaget av Miljösamverkan Jönköpings län. Informationsfoldrar för bergvärme, jordvärme och sjövärme har också tagits fram.

Materialet från 2011 har uppdaterats under 2018. 
Kommentar: