Vattenskydd projektmaterial

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
 
Inom Miljösamverkan Skåne har man tagit fram material som är tänkt att användas som stöd vid hantering av olika ärenden som berör vattenskyddsområden. Materialet består dels av en informationsskrift om betydelsen av samverkan, dels av olika "lathundar" för stöd vid tillsyn och beslut inom vattenskyddsområde.
Kommentar:
Materialet om vattenskydd finns på Miljösamverkan Skånes webbplats.