Vattenskyddsområden

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
76
Vattenskyddsområden - fastställande och tillsyn. En handledning som ska ge vägledning till kommunerna i arbetet med att ta fram underlag för och besluta om vattenskyddsområden med föreskrifter. Handledningen ska även ge stöd för miljönämndernas och Länsstyrelsens tillsyn inom vattenskyddsområden, samt belysa tillsynsrollerna. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om handledningen och hitta lathundar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.