Buller - verktygslådor

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
1
Verktygslådorna innehåller stöd för miljökontorens arbete med olika typer av bullerfrågor. Det kan handla om rutiner, mallar, exempel på informationsmaterial, kunskap om rättsfall, möjliga åtgärder med mera.
Verktygslådorna har tagits fram inom Miljösamverkan Västra Götalands projekt Buller.
Kommentar:
Läs mer om projekt Buller på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.