Domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
25
En sammanställning av domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten. Sammanställningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar: