Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor

Omslagsbild rapport
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
33
Livsmedelsinspektörerna i Östergötlands län genomförde under 2011 ett övergripande projekt rörande hantering av allergikost i förskolornas tillagningskök. Syftet var att kontrollera om ansvarig personal i förskolornas tillagningskök hade tillräckliga kunskaper, tillfredsställande rutiner för att producera säker allergikost samt att de faktiska förhållandena stämde överens med lagstiftningens krav.

Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Östergötland (MÖTA).
Kommentar: