Information om högtrycksrengöring/blästring av tak

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
2
Word-mall med information till fastighetsägare och entreprenörer om högtrycksrengöring/blästring av tak. I mallen finns det plats för kommuninformation. Dokumentet är framtaget av Miljösamverkan Stockholms län.
Kommentar:
Läs mer om tillsyn av tvättning/blästring av plåttak på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.