Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
12
En slutrapport av projektet "Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet", 2012. Slutrapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sydosts webbplats.