Lagen om allmänna vattentjänster

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
3
En informationsbroschyr om lagen om allmänna vattentjänster - viktig också i arbetet med enskilda avlopp. Broschyren lyfter kommunens ansvar att tillhandahålla allmänna vattentjänster i relation till det arbete som miljökontoren bedriver för att åstadkomma miljö- och hälsoskyddsmässigt hållbara enskilda avloppslösningar.
Broschyren är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar: