Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
41
En slutrapport för Miljösamverkan Sveriges projekt Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa. I rapporten görs en beskrivning och kartläggning av länsstyrelsens uppgifter inom miljöhälsoområdet med tonvikt på tillsynsvägledning och tillsyn enligt miljöbalken.
Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sveriges webbplats.