Lathund för kemikalietillsyn

Omslag lathund för kemikalietillsyn
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
13
En kompletterande ”lathund” för kemikalietillsyn framtagen av Miljösamverkan Sverige. Målgruppen för lathunden är i första hand länsstyrelsens handläggare. Lathunden bygger på befintliga handläggarstöd och kan förhoppningsvis underlätta för handläggare att hitta bra hjälpmedel i ditt arbete.
Kommentar: