Miljöövervakning enligt vattendirektivet

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
54
Stöddokumentet Miljöövervakning enligt vattendirektivet – lokal nivå är framtaget inom Miljösamverkan Skånes projekt Vattendirektivet och tillsyn m.m. enligt miljöbalken.
Kommentar:
Läs mer om miljöövervakning enligt vattendirektivet på Miljösamverkan Skånes webbplats.