Minska matavfallet

Omslag broschyren Minska matavfallet
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
5
En informationsbroschyr (Minska matavfallet) framtagen för projektet Avfallshantering på livsmedelsanläggningar och företag. Målet är att minska avfallsmängden och öka sorteringen på livsmedelsanläggningarna genom egenkontroll. Informationsbroschyren är framtagen av Miljösamverkan Sydost.

Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Sydosts webbplats.