Samsyn i hanteringen av Samråd enligt 12:6 miljöbalken

Omslag rapporten Samsyn i hanteringen av 12:6 samråd
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
80
En rapport om projektet Samsyn i hanteringen av 12:6 samråd. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om projekt Samsyn i hanteringen av 12:6 samråd på Miljösamverkan Sveriges webbplats.