Samsyn inom livsmedelskontroll

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
7
Slutrapport från ett projekt i Halland som syftade till att hitta en likvärdig bedömning inom livsmedelskontrollen. Projektet ledde till ökad insyn och förståelse för varandras metodik och bedömningar. I projektet medverkade Hallands kommuner och Länsstyrelsen i Hallands län var projektledare. 
Kommentar:
Läs mer om livsmedelskontroll på Miljösamverkan Hallands webbplats.