Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
9
En handledning som kan användas till stöd för bedömning vid ärenden som rör tillstånd, tillsyn och remisshantering i samband med borrning av vattentäkt eller energihål samt tillstånd för enskilt avlopp. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Stockholms län.
Kommentar:
Läs mer om saltvattenproblematik på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.