Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll

Omslag rapporten Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
74
En rapport om tillsyn av vattenkraftens egenkontroll. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige och är i första hand ett handläggarstöd för tillsyn av egenkontrollen.
Rapporten riktar sig främst till tillsynsmyndigheterna men innehållet är även intressant för en bredare krets, särskilt avsnitten om rättsliga förutsättningar och miljöundersökningar.
Kommentar:
Miljösamverkan Sverige har även tagit fram en informationsbroschyr om egenkontroll för den som är ansvarig för en damm eller ett kraftverk.
Läs mer om Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll på Miljösamverkan Sveriges webbplats.