Tillsynshandledning dagvatten

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
22
En tillsynshandledning om miljönämndens roll vid dagvattenhantering. Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Värmland genom projektgrupp Dagvattenhantering.
Kommentar:
Läs mer om dagvatten på Miljösamverkan Värmlands webbplats.