Tillsynsutbildning

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
93
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett koncept för en nationell tillsynsutbildning. Utifrån konceptet genomfördes en pilotutbildning under september 2011. I denna rapport presenteras utbildningen och tanken är att olika aktörer ska kunna arrangera kursen utifrån projektets koncept.
Kommentar:
Läs mer om tillsynsutbildningen på Miljösamverkan Sveriges webbplats.