Värd-gäst i jordbrukstillsynen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
16
En rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen. Rapporten har samanställts av Projektgrupp jordbruk i Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar: