Vattendirektivet - handledning

Omslag handledningen
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
30
Hur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? En handledning som ska fungera som ett stöd för miljöhandläggarna. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om vattendirektivet och handledningen på Miljösamverkan Sydosts webbplats.