Avfall som anläggningsmaterial

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
57
Att återvinna eller återanvända avfall är en central del i i EU:s avfallspolitik. Vissa typer av avfall kan ersätta jungfruligt material om det används som anläggningsmaterial i konstruktioner eller vid sluttäckning av deponier. Avfall för anläggningsändamål kan dock variera i karaktär och en återanvändning kan innebära risker för den omgivande miljön eller människors hälsa.

Syftet med projektet har varit att öka den övergripande kunskapen om avfall för anläggningsändamål samt mer specifikt om hur ärenden som handlar om detta ska hanteras och bedömas.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västerbotten och innehåller en sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare.
Kommentar:
Läs mer om avfall som anläggningsmaterial på Miljösamverkan Västerbottens webbplats