Bassängbadschecklista

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
 
Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram en checklista med tillhörande bilagor för bassängbad. Materialet finns att hämta på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.
Kommentar:
Ta del av checklista för bassängbad på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats