Behovsutredning

Behovsutredning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
33
Projektgrupp Behovsutredning inom Miljösamverkan Sverige har tagit fram en slutrapport, en rubrikmall med exempeltexter samt ett förslag till analysmodell för tillsynsbehov.

Syfte med projektet har varit att försöka skapa en tankemodell kring behovsbedömningen av olika tillsynsobjekt, för att på det sättet få fram en mer enhetlig målbild av tillsynsbehovet som kan leda till mer jämförbara behovsutredningar. Genom att identifiera länsstyrelsernas tillsynsuppdrag, utifrån den föreslagna tankemodellen, vill projektet bidra till att få fram en sannare bild av vad ett verkligt tillsynsbehov är.
Kommentar:
Materialet i sin helhet finns att hämta på Miljösamverkan Sveriges webbplats, se länk till höger.
Läs mer om behovsutredningar på Miljösamverkan Sveriges webbplats