Bräddningar slutrapport

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
14
Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014. I rapporten redovisas vad som gjorts i projektet inklusive resultat av en tillsynskampanj. En slutsats är att kunskaperna hos många verksamhetsutövare behöver höjas, att åtgärder ofta behövs och att tillsyn är väl motiverad

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Mer material finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.
Läs mer om bräddningar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats