Dricksvatten

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
19
Under 2014 har ett projekt om dricksvatten genomförts i Kalmar län och Region Gotland med syftet att öka kunskapen, kompetensen och samsynen mellan inspektörerna i regionen. Projektet samordnades av Miljösamverkan Sydost på uppdrag av länens tillsynsmyndigheter. Projektet har genomförts genom workshoptillfällen för inspektörerna samt ett studiebesök på ett dricksvattenverk.
 
Utvärderingar som gjorts efter workshoptillfällena visar på att inspektörerna varit nöjda, att de känner att de fått mer insyn i hur kollegorna arbetar, ökat sin egen kompetens och känner sig inspirerade att fortsätta arbetet med att utveckla dricksvattenkontrollen. Inspektörerna tycker att det är värdefullt att få tillfälle att diskutera kontrollrelaterade frågor med sina kollegor.
Kommentar: