Egenkontroll riskbedömning

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
57
Projektet har syftat till att skapa ett större intresse för, och mer kunskap om, egenkontroll i allmänhet och egenkontroll med fokus på riskbedömning i synnerhet.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västerbotten. I den redovisas resultat av projekt, handläggarstöd samt informationsmaterial för verksamhetsutövare.
Kommentar:
Läs mer om egenkontroll och riskbedömning på Miljösamverkan Västerbottens webbplats