Förbättrad recipientkontroll genom ökat deltagande

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
32
Rapporten beskriver ett pilotprojekt i Ljungbyån 2012-2013 där uppgiften var att ta fram en arbetsmodell för en samordnad och rättvis recipientkontroll där förorenande verksamheter betalar för kontrollen.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om förbättrad recipientkontroll på Miljösamverkan Sydosts webbplats.