Fordonstvättar riktlinjer

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
9
Avsikten med dessa riktlinjer är att vara ett stöd för miljöinspektörer vid rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken, så att fordonstvättars avloppsvatten behandlas lika inom Jönköpings län. Riktlinjerna omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och privat fordonstvätt. Befintliga anläggningar är i vissa fall förelagda om andra försiktighetsmått. Dessa förelägganden kan kvarstå, tills det finns anledning att ändra dem.

Riktlinjerna har tagits fram inom ett projekt i Miljösamverkan Jönköpings län.
Kommentar: