Gym och idrott

Omslagsbild
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Detta handläggarstöd har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland.

Handäggarstödets syfte är att underlätta för miljökontoren att utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av gym, idrottshallar och liknande verksamheter. En förhoppning är att det ska bidra till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas på verksamheterna.
Kommentar:
Mer material finns på Miljösamverkan Västra Götalands webplats, se länk till höger.
Läs mer om tillsyn av gym och idrott på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats