Handläggarstöd EBH

Försättsblad
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
 
Handläggarstödet beskriver när föroreningar bör beaktas vid fysisk planering, olika aktörers roller, lagstiftning, var relevant information kan hittas samt vad man bör tänka på då man kommer i kontakt med förorenade områden. Delen ”Verktyg och arbetssätt” riktar sig främst till miljökontoren och i synnerhet de kommuner som inte har arbetat så mycket med förorenade områden. Här ges förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas för att arbeta mer strategiskt med förorenade områden. Dessa utgår från exempel som projektgruppen samlat in från olika delar av landet. Det handlar t.ex. om hur man kan använda sig av befintliga strukturer och styrdokument, hur man kan skapa tid för att arbeta med dessa frågor och förslag på systematisk prioritering mellan objekt för att börja i rätt ände.

Handläggarstödet har tagits fram inom projektet "Efterbehandling förorenade områden - strategiskt arbete" som bedrivits inom Miljösamverkan Västra Götaland. Projektet har även tagit fram underlag för seminarium.
Kommentar:
Allt material som tagits fram inom projektet finns att ta del av på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats, se länk till höger.
Läs mer om strategiskt arbete med förorenade områden på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats