Handläggarstöd om dagvatten

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
58
Syftet med projektet har varit att ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att öka förutsättningarna för en god dagvattenhantering. Dagvatten berör många verksamhetsområden och handläggarstödet riktar sig därför till alla som kommer i kontakt med dagvattenhantering och i synnerhet kommunalt anställda som arbetar med miljö-, plan-, bygglovs- och VA-frågor.
 
Handläggarstödet har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om dagvatten på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats