Handläggning av minireningsverk

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
27
Det finns mycket material framtaget om minireningsverk. Arbetsgruppen för projektet "Tillsyn och riktlinjer för minireningsverk” bestämde därför att sammanställa befintligt material så att handläggare snabbt kan hitta fram till den information de söker.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar: