Inventering av nedlagda deponier

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
52
Syftet med projektet har varit att utveckla kunskap ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv kring nedlagda deponier i Västerbotten. Syftet har också varit att påbörja inventering av de cirka 250 nedlagda deponierna i länet enligt MIFO Fas 1 för att upptäcka vilka deponier som innebär risker och för att kunna prioritera fortsatta åtgärder för dessa.

Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västerbotten.
Kommentar:
Läs mer om inventering av nedlagda deponier på Miljösamverkan Västerbottens webbplats