Klagomål gällande katter

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
2
Klagomål på katter inkommer till miljökontoren, länsstyrelsen och polisen. Klagomålen gäller herrelösa katter, lösspringande katter som förorenar i sandlådor och rabatter, kattsamlare m.m.

Miljösamverkan Östergötland MÖTA har tagit fram en handläggningsrutin gällande kattärenden.
Kommentar: